0

حل اختلاف دوستانه درقراردادها

تجربه ثابت نموده است زمانیکه دریک قرارداد اختلاف به مرحله خشونت و ناآرامی برسد حل اختلاف از طریق داوری و محاکم قضایی وارد فاز پیچیده‌ای از حل اختلاف و فصل خصومت خواهد شد و از طرفی محکمه یا داوری تضمینی برای رسیدن حق به محق نیست و گاهاً برتری در دفاع و ادله اثبات دلیل پیروزی یک طرف می گردد.

 حضور فردی بی طرف با استفاده از کارشناسان دادگستری و خبره در موضوع دعوا و طراحی مکانیزمی دوستانه برای حل اختلاف راهی شایسته و کم هزینه تر از نظر مادی و زمانی خواهد بود چرا که دربسیاری مواقع سو‌نیت منشا اختلاف نیست و صرفاً سو تفاهم دلیل بوجود آمدن اختلاف است.

 وکلا و حقوقدانانی با شم و توانایی تجاری و دید مثبت می توانند این اختلافات را طی جلسات دوستانه‌ای با خاطره‌ای خوش خاتمه دهند، این بخش از فعالیت قراردادآنلاین معطوف به ارائه این راهکارهای دوستانه و همراه با انعطاف خاص است . 

پیشنهاد می گردد پیش از ایجاد تنش و آغاز دعوا از طریق این توانایی و پتانسیل مجموعه قراردادآنلاین نسبت به حل و فصل اختلافات قراردادی خود اقدام نمایید.