0

همکاری در فروش

همکاری در فروش

 

این بخش از فعالیت مجموعه قراردادآنلاین مربوط به هموطنانی است که دارای توانایی در جذب فرصت های تجاری در زمینه خدمات قرارداد آنلاین می باشند و علاقه به کسب درآمد از این روش را دارند که عبارتست از : مشاوره، بررسی و عیب یابی ، تجزیه تحلیل ، تنظیم و تصحیح قراردادهای تجاری .
بعبارت ساده تر در صورت فراهم نمودن فرصت و متقاضی خدمات توسط همکار فروش ، تقدیم بخشی از دستمزد خدمات به ایشان را خواهد داشت.
این درصد عبارتست از:
۱۵ درصد از قیمت فروش محصولات آموزشی
۱۰ درصد از دستمزد بررسی ، تنظیم و تصحیح قراردادها