0
محتوای radio gharardad
۳

پادکست خطای های عمومی کسب و کار ها

در این پادکست به بیان خطای های عمومی کسب و کار ها میپردازیم و همچنین در ادامه این پادکست به چند سوال در رابطه با تنظیم قرارداد کسب و کارها پاسخ داده شده. شما میتوانید این پادکست رو به صورت ...
Untitled-4

پادکست نباید هایی در رابطه با فسخ قرارداد

در این پادکست به بیان نباید هایی در رابطه با فسخ قرارداد میپردازیم. شما یمتوانید این پادکست رو به صورت آنلاین گوش دهید یا آن را دانلود کنید.       نباید هایی در رابطه با فسخ قرارداد اصولاً وقتی ...
نبایدهایی درباره جلسه نهایی و امضای قرارداد

پادکست نبایدهایی درباره جلسه نهایی و امضای قرارداد

در این پادکست به بیان نبایدهایی درباره جلسه نهایی و امضای قرارداد میپردازیم. شما یمتوانید این پادکست رو به صورت آنلاین گوش دهید یا آن را دانلود کنید.       نکته اول: این که نسبت به آن چیزی که ...